Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto radnik na istovaru i utovaru rublja

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-23-39
Bjelovar, 15. studeni 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić„ Bjelovar dana 23. listopada 2023. godine, na poslove radnog mjesta radnik na istovaru i utovaru rublja izabire se Ante Mlikotić.

S izabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz
probni rad od jedan mjesec.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a