Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka – pripravništvo

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/03-23-40/1
Bjelovar, 17. studenog 2023. godine

Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – prvostupnik fizioterapije, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću

ODLUKU

Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka (SSS) po programu za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/, izabiru se slijedeći kandidati/kinje:
1. Rumiha Igor.
S izabranom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama po dobivanju Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva od HZZ-a.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.