12stu

Odluka o izboru kandidatkinje za radno mjesto medicinska sestra (Marina Matković)

Klasa: 053-02/14-02/840 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

12stu

Odluka o izboru kandidatkinje za radno mjesto medicinska sestra (Marina Bolšec)

Klasa: 053-02/14-02/834 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

12stu

Odluka o izboru kandidatkinje za radno mjesto medicinska sestra (Ivana Kokot)

Klasa: 053-02/14-02/922 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

12stu

Odluka o izboru kandidatkinje za radno mjesto medicinska sestra (Jelena Bilek)

Klasa: 053-02/14-02/870 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

12stu

Odluka o izboru kandidatkinje za radno mjesto medicinska sestra (Nina Milanković-Plažanin)

Klasa: 053-02/14-02/943 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

12stu

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinski tehničar (Vedran Perić)

Klasa: 053-02/14-02/882 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 11. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

06stu

Poništenje natječaja za radno mjesto magistra nutricionizma (m/ž)

Klasa: 021-01/14-01/272 Ur.broj : 2103-72-05/01-14-13 Bjelovar, 05. studeni 2014. godine Na temelju članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar sanacijski upravitelj donosi odluku o PONIŠTENJU NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Opće bolnice Bjelovar i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar,  dana 03. listopada 2014. godine, za radno mjesto magistra nutricionizma […]

05stu

Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 14 izvršitelja

Na temelju članka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto: medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 14 izvršitelja Uvjeti: medicinska sestra/tehničar, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo […]

05stu

Natječaji za specijalizacije iz hitne medicine te iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 5 (pet) izvršitelja Specijalizaciju iz hitne medicine – 3 (tri) izvršitelja Opći […]

05stu

Natječaj za specijaliste / specijalistice (psihijatar, radiolog, ortoped, opći kirurg, int. medicina, anestezilog-reanimatiolog)

Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta: 1. liječnik specijalist psihijatar (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja 2. liječnik specijalist radiologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj 3. liječnik specijalist ortoped (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj 4. liječnik specijalist opće […]