05stu

Natječaji za specijalizacije iz hitne medicine te iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 5 (pet) izvršitelja Specijalizaciju iz hitne medicine – 3 (tri) izvršitelja Opći […]

05stu

Natječaj za specijaliste / specijalistice (psihijatar, radiolog, ortoped, opći kirurg, int. medicina, anestezilog-reanimatiolog)

Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta: 1. liječnik specijalist psihijatar (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja 2. liječnik specijalist radiologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj 3. liječnik specijalist ortoped (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj 4. liječnik specijalist opće […]

30lis

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto magistra nutricionizma

Klasa:  053-02/14-02/906 Ur. broj: 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. listopada 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/ […]

23lis

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto specijalist radiologije

Klasa: 053-02/14-02/927 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 22. listopada 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, […]

06lis

Poništenje natječaja za radno mjesto primalje (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Klasa:  021-01/14-01/272 Ur.broj  :  2103-72-05/01-14-08 Bjelovar,  06. listopada 2014. godine Na temelju  članka  21.  i  56. Statuta  Opće  bolnice Bjelovar  sanacijski  upravitelj  donosi odluku  o PONIŠTENJU  NATJEČAJA objavljenog  u  Narodnim  novinama,  Hrvatskom  zavodu.  za  zapošljavanje,  Internet  stranici Opće  bolnice  Bjelovar  i  oglasnoj  ploči  Opće  bolnice  Bjelovar,  dana  11.  rujna  2014. godine, za  radno  mjesto  primalje  (m/ž),  […]

22ruj

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja

Dodatak: Preuzmite upute za testiranje za radno mjesto primalja u PDF formatu Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 109 od 11. rujna 2014. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto primalje, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i […]

11ruj

Natječaj za radno mjesto primalja (m/ž) SSS, neodređeno, 1 izvršitelj

Na temelju članka 21. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje: natječaj za sljedeće radno mjesto: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1. primalja (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti: primalja, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Kandidat/kinja koji/a može […]