31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – magistra ekonomije – Sabina Oltra

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/75 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – magistra ekonomije – Sanja Blažajec

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/99 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – fizioterapeut – Maja Antulić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/67 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – fizioterapeut – Ivan Vinković

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/54 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – primalja – Ela Buturac

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/88 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – primalja – Katarina Bešlić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/71 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – primalja – Isabella Milković

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/98 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – primalja – Katarina Vidić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/109 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – zdravstveno-laboratorijski tehničar – Mateja Radičić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/78 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro.

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – zdravstveno-laboratorijski tehničar – Darija Filipan

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/70 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]