Opća bolnica Bjelovar ima još jednog primarijusa – Prim.mr.sc. Davorin Diklić, dr.med.

Povjerenstvo za priznavanje naziva primarijus, pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske 14. veljače 2018. godine je odlučilo da se mr. sc. Davorinu Dikliću, dr.med., specijalisti opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije prizna naziv primarijus.