V. znanstveno stručni interdisciplinarni skup pravnika i socijalnih radnika ( prim. mr. sc. Elvira Koić, Daliborka Diebalo, prof. dr. sc. Branka Rešetar)

Diplomirana socijalna radnica Daliborka Diebalo i prim.mr.sc. Elvira Koić, sudjelovale su na V. znanstveno stručnom interdisciplinarnom skupu pravnika i socijalnih radnika, “Suvremene teme obiteljskog prava i postupka”, u Osijeku, 11. i 12.rujna.

Naša prezentacija bila je tema: “Obiteljsko nasilje u kontekstu razvoda braka – psihološki i pravni aspekti. ( prim. mr. sc. Elvira Koić, psihijatar i psihoterapeut i izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, Pravni fakultet u Osijeku).

Novi Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 75/2014) koji stupa na snagu 01.09.2014. godine, donosi značajne novine u hrvatski pravni sustav, koje su rezultat znanstvnih i stručnih nastojanja unaprjeđenja obiteljskopravnih instituta na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Bitne novine predstavljaju: novi koncept razvoda braka, plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravila komunikacije i odlučivanja roditelja u vezi s djetetom, nova pravila ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom, novine određivanja uzdržavanja za djecu, redefiniranje mjera za zaštitu djece, novine u postupku posvojenja, lišenja poslovne sposobnosti i skrbništva, redefiniranje postupka posredovanja kroz nove institute obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije.

Obiteljskim sudskim postupcima koji podrazumjevaju koncentraciju obiteljskopravnih procesnih odredbi, u novom su Obiteljskom zakonu sadržane u posebnom dijelu i predstavljaju cjelovit i sveobuhvatan pristup ovoj vrsti sudovanja.

V. znanstveno i stručno interdisciplinarno savjetovanje iz područja obiteljskog prava u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku pod naslovom “Suvremene teme obiteljskog prava i postupka” , pružit će stručnjacima koji primjenjuju Obiteljski zakon dvodnevno upoznavanje s bitnim zakonskim novinama kao i širok prostor za interdisciplinarnu stručnu raspravu.

Pregledajte PDF Plan i program Konferencije ( rujan 2014 )