Usmeni dio testiranja (radno mjesto medicinska sestra/tehničar) – 07.11.2017. – utorak, prostorije Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p.38, 43001 Bjelovar/Hrvatska

 

Popis kandidata za usmeno testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Usmeni dio testiranja 07.11.2017.

Prostorije Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, A.Mihanovića 8

 

Grupa 9h

 1. Abrlić Helena
 2. Butorac Helena
 3. Cindrić Marijana
 4. Dokuš Anamarija
 5. Domitrović Ivana
 6. Golubović Ines
 7. Gresi Ljevar Nikolina
 8. Herceg Ivana
 9. Horvat Mariana
 10. Horvatek Gabrijela

Grupa 9,45h

 1. Kranželić Tajana
 2. Krejčir Tomislav
 3. Kuhta Barbara
 4. Kurtak Monika
 5. Jasika Kristina
 6. Kovarik Ivana
 7. Kušan Sanja
 8. Laklija Ivana
 9. Magdić Kata
 10. Matković Marina

Grupa 11h

 1. Mrđenović Pozder Gorana
 2. Opačić Svjetlana
 3. Pavičić Marija
 4. Perić Vedran
 5. Petek Marija
 6. Premec Valentina
 7. Prilika Ana
 8. Račan Martina
 9. Ružičić Ana-Maria
 10. Sermek Dalia

Grupa 11,45h

 1. Sever Ana Marija
 2. Smiljanić Ivana
 3. Šikica Anita
 4. Škrnjug Dajana
 5. Šprem Andreja
 6. Tićak Mirna
 7. Tišljar Martina
 8. Valentić Natalija
 9. Zidar Sandra