Popis kandidata za testiranje za radno mjesto spremačica

Kandidati/kinje za testiranje (pisani dio) dana 2. srpnja 2019. godine

 

1. Antić Slavica
2. Arapović Mirna
3. Bačić Zora
4. Bedeković Slađana
5. Borovec Ana
6. Cafuk Željka
7. Cikoja Ivana
8. Čavić Snježana
9. Ćibarić Ružica
10. Dačnik Marinela
11. Drenovac Uranela
12. Fejer Mirjana
13. Filić Vinka
14. Gegić Anđelina
15. Hanževački Zdravka
16. Herman Dragica
17. Jakić Barbara
18. Jaković Petra
19. Jurković Đurđica
20. Kalinić Jadranka
21. Komušanac Božana
22. Koruc Ivana
23. Kovačić Ankica
24. Kovačić Ljiljana
25. Kuhta Marija
26. Kunić Roza
27. Leko Marija
28. Lujić Ljiljana
29. Malenovski Nevenka
30. Markešić Marina
31. Nachtberger Suzana
32. Nikles Marina
33. Paljan Lidija
34. Pašalija Veronika
35. Perić Slavica
36. Petrović Ivanka
37. Pintarić Ivana
38. Pretković Romana
39. Prskalo Jela
40. Ratkovac Josipa
41. Rimac Zlata
42. Rogović Slavica
43. Sabol Tatjana
44. Sarić Maja
45. Smiljanić Marija
46. Šestak Deana
47. Šijić Iva
48. Šilarić Djina
49. Šimunović Ružica
50. Šimunović Štefica
51. Šoš Jasminka
52. Tomac Olga
53. Tomić Romana
54. Uić Daliborka
55. Vajdić Suzana
56. Varvir Marijana
57. Vicić Stana
58. Vinković Dragica
59. Vresk Valentina