Popis kandidata za razgovor za radno mjesto za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Razgovor s kandidatima za Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održat će se u prostorijama Ravnateljstva OB „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar dana 16. studenog 2023. godine (četvrtak) od 12:30 sati.

GRUPA 1: 12:30h
1. Račan Klara
2. Matošević Danijela
3. Astaloš Barbara
4. Maraković Meri
5. Vukoja Vedran
6. Megerle Patrik

GRUPA 2: 13:00h
1. Šustić Anja
2. Horvat Lora
3. Kostelac Leonarda Nia
4. Kušec Paula
5. Marić Nikola
6. Jagatić Nikolina

GRUPA 3:13:30h
1. Šuka Nikolina
2. Leleković Petra
3. Bartoluci Sara
4. Kovačević Anamarija
5. Hodulak Karolina
6. Majerić Matija