Popis kandidata za razgovor za radno mjesto administrator

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto administrator (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme /Natječaj od 16. siječnja 2024. godine/ održati će se dana 13. veljače 2024. /utorak/ i 15. veljače 2024. godine /četvrtak/ u Ravnateljstvu u OB „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

13.veljače 2024./utorak/

GRUPA 1: 11:30H
1. Cugovčan Marija
2. Damjanić Slaven
3. Evaj Mihaela
4. Fijačko Božica
5. Hađasija Slađana
6. Iličić Marijana

GRUPA 2.:12:00H
1. Kovačić Dijana
2. Kuridža Biljana
3. Mihoković Adela
4. Novak Melita
5. Orač Natalija
6. Pavičić Kristina

15.veljače 2024./četvrtak/

GRUPA 1:12:00H
1. Puček Marina
2. Radinić Dajana
3. Rajković Ljiljana
4. Ruklić Olga
5. Sabolić Renato
6. Sedlanić Sandra

GRUPA 2:12:30H
1. Sušec Sandra
2. Šimunović Mađerac Maja
3. Šostarec Marijana
4. Tupi Emina
5. Vinković Nikolina
6. Župčić Josipa
7. Palijan Antonija
8.Vesna Sonenšaj