Popis kandidata za razgovor za radno mjesto administrator

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto administrator na neodređeno vrijeme /Natječaj od 4. svibnja 2023. godine/ održati će se dana 26. svibnja 2023. godine /petak/ u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
Grupa 1. 8:00 h
1. Pisačić Višnja
2. Bulić Veronika
3. Palijan Antonija
4. Ruklić Olga
5. Koh Helena
6. Kuridža Biljana

Grupa 2. 8:45 h
7. Vučemilo Sandra
8. Petek Tomislav
9. Orač Natalija
10. Popović Aleksandra
11. Mihelić Matea
12. Sabolović Gabrijela