Popis kandidata za razgovor med. sestra/med. tehničar 15.6.2021.

Popis kandidata za razgovor med. sestra/med. tehničar, utorak 15.6.2021.u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar u 8:00, 9:00 i 10:30
Grupa 1: 8:00h
1. Hajtić Domagoj
2. Slobodnjak Dajana
3. Hasan Petra
4. Megerle Nikolina
5. Vlašić Danijela
6. Maretić Petra
7. Pintar Tina
8. Sedlanić Anita
9. Karasman Ivana
10. Renić Mateja
11. Srebrenović Marija
12. Gresl Ljevar Nikolina

Grupa 2: 9:00h

1. Jambrović Nikolina
2. Levar Tihana
3. Mesarić Dora
4. Bašić Tihana
5. Weller Ana
6. Jurić Josip
7. Jurčec Karla
8. Valpotić Đurđica
9. Bjelopera Matija
10. Špehar Marija
11. Vrdoljak Matej

Grupa 3: 10:30h

1. Marušić Mirna
2. Rožić Anamarija
3. Vitko Ivona
4. Lang Goran
5. Horvatek Gabrijela
6. Vuletić Jelena
7. Šignjar Hrvoje
8. Zalabak Valentina
9. Hegediš Sara
10. Pokas Marija
11. Halauš Sudarević Anita
12. Svoren Marina