Popis kandidata pripravništvo – prvostupnika/ce radne terapije

Razgovor s kandidatima za prvostupnika/ce radne terapije u mjeri pripravništvo održat će se u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar (3. kat) dana 13. srpnja 2022. godine u 8:00 sati.

Popis kandidata – prvostupnik/ca radne terapije
1. Burić Vedrana
2. Dukić Maja
3. Jurak Jelena
4. Kerajica Ana
5. Požega Petar
6. Sedlaček Ana
7. Turniški Lucija