Poništenje natječaja za radno mjesto primalje (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Klasa:  021-01/14-01/272
Ur.broj  :  2103-72-05/01-14-08
Bjelovar,  06. listopada 2014. godine

Na temelju  članka  21.  i  56. Statuta  Opće  bolnice Bjelovar  sanacijski  upravitelj  donosi odluku  o

PONIŠTENJU  NATJEČAJA

objavljenog  u  Narodnim  novinama,  Hrvatskom  zavodu.  za  zapošljavanje,  Internet  stranici Opće  bolnice  Bjelovar  i  oglasnoj  ploči  Opće  bolnice  Bjelovar,  dana  11.  rujna  2014. godine, za  radno  mjesto  primalje  (m/ž),  SSS,  na neodređeno  vrijeme,  1 izvršitelj/ica .

 

 

 

Zamjenik sanacijskog upravitelja:
Dr. sc. Boris Kirin, dr. med.

Preuzmite skenirani PDF dokument o poništenju natječaja