Poništenje natječaja za radno mjesto magistra nutricionizma (m/ž)

Klasa: 021-01/14-01/272
Ur.broj : 2103-72-05/01-14-13
Bjelovar, 05. studeni 2014. godine

Na temelju članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar sanacijski upravitelj donosi odluku o

PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Opće bolnice Bjelovar i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar,  dana 03. listopada 2014. godine, za radno mjesto magistra nutricionizma (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

 

 

 

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag.oec.

Preuzmite skenirani PDF dokument o poništenju natječaja