ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

RAVNATELJSTVO
Klasa: 112-01/20-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-20-13
Bjelovar, 24. travnja 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 15. siječnja 2020. godine, za radno mjesto nosač, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, 3 izvršitelja.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr. med.