Odluka o poništenju natječaja

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/24-02/01
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-24-10
Bjelovar, 26. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar, ravnateljica donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar, dana 05. siječnja 2024. godine, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto višu stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseca, 1 izvršitelj.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.