Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Bjelovar

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa:021-01/21-03/26
Ur.broj:2103-72-03-21-03
Bjelovar 27.prosinca 2021.godine

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 125/19 i 147/20), te članka 13. i 22. Statuta Opće bolnice Bjelovar, Upravno vijeće Bolnice na sjednici održanoj dana 27.prosinca 2021. godine, donosi

 

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Bjelovar

 

I.
Poništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar objavljen 1.prosinca 2021.godine u “Narodnim novinama“ broj: 130/2021, web stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama, web stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Emanuel Modrić, dr.med.,spec.urologije,
subspec. urološke onkologije