Odluka o odabiru kandidata/kinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnik/ca sestrinstva – Tena Malčić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

Klasa: 112-06/14-02/62
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02
Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13/, 159/13, 22/14 i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva, donosim slijedeću

ODLUKU

Tena Malčić izabire se za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva.
S izabranim kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o medusobnim pravima i obvezama.

 

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag.oec.

Dostaviti:

  1. Imenovani/a
  2. Opći odjel
  3. a/a