Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik fizioterapije – Vedran Krgović

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

Klasa: 112-06/15-02/69
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03
Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13/, 159/13, 22/14 i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto prvostupnik fizioterapije, donosim slijedeću

ODLUKU

Vedran Krgović izabire se za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto prvostupnik fizioterapije.
S izabranim kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o medusobnim pravima i obvezama.

 

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag.oec.

Dostaviti:

  1. Imenovani/a
  2. Opći odjel
  3. a/a