Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/03-23-28/3
Bjelovar, 31. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić„ Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – zdravstveno-laboratorijski tehničar, 3 (tri) izvršitelja, m/ž, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/, izabiru se slijedeći kandidati/kinje:
1. Đurđević Lidija
2. Matkov Maja.
S izabranom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama po dobivanju Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva od HZZ-a.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.