Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto profesor psihologije/magistar psihologije – Ema Hrženjak

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 100-01/19-01/07
Ur. broj: 2103-72-01-19-07
Bjelovar, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Ema Hrženjak, mag.psihologije izabire se za radno mjesto profesor psihologije/magistar psihologije.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Ema Hrženjak, mag.psihologije,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a