Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja – Nikolina Koščević

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur. broj: 2103-72-01-21-36
Bjelovar, 28. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 77/2021 od 7.srpnja 2021. godine na poslove radnog mjesta primalja izabire se kandidatkinja:

  1. Nikolina Koščević

 

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a