Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-23-15
Bjelovar, 24. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar dana 26. travnja 2023. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se slijedeći kandidati:
1. Helena Wagner
2. Igor Štimac
3. Magdalena Bradić
4. Patricia Tomić
5. Zrinka Pucarević
6. Ivana Tomašević
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a