Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/22-02/08
Ur. broj: 2103-72-01-22-32
Bjelovar, 16. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 48/2022 od 22. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se kandidati:

1. Ivan Časar
2. Kristijan Banić
3. Domagoj Hajtić
4. Josipa Maras
5. Dijana Maltar
6. Valerija Slijepčević
7. Luka Kožar
8. Sanja Kušan
9. Tena Haramustek
10. Tamara Ježić

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a