Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/10
Ur. broj: 2103-72-01-21-48
Bjelovar, 03. studenog 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 102/2021 od 22. rujna 2021. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se kandidati:

1. Nikolina Gresl Ljevar
2. Petra Hasan
3. Gabrijela Horvatek
4. Karla Jurčec
5. Petra Maretić
6. Marija Srebrenović

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a