Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/24-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-24-14
Bjelovar, 13. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar dana 15. veljače 2024. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se slijedeći kandidati:
1. Tajana Štimac
2. Martina Račan
3. Anita Šikica
4. Ivana Setnička
5. Izabela Gorski
6. Petra Lukač
7. Karlo Kutanjac
8. Helena Butorac Hajtić
9. Ivana Skender
10. Danijela Živković
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a