Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/24-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-24-05
Bjelovar, 12. veljače 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar dana 12. siječnja 2024. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se slijedeći kandidati:
1. Igor Štimac
2. Helena Wagner
3. Ivana Tomić
4. Magdalena Bradić
5. Patricia Tomić
6. Ana Marija Juras
7. Zrinka Pucarević
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a