Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto mag.psihologije – Ivan Zečević

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/19
Ur. broj: 2103-72-01-21-02
Bjelovar, 12. listopada 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Ivan Zečević, mag.psihologije izabire se za radno mjesto prof. psihologije/mag.psihologije.

 

S izabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.

Dostaviti:
1. Ivan Zečević, mag.psihologije,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a