Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spremačica

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-23-06
Bjelovar, 17. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar dana 08. veljače 2023. godine, na poslove radnog mjesta spremačica izabiru se slijedeći kandidati:

1. Tatjana Magdić
2. Ivana Brođanac
3. Ivona Vrdoljak
4. Ivana Pintarić
5. Anica Romek
6. Ivana Grgić
7. Danijela Šimunović
8. Renata Tomašević
9. Sanja Šarkanj
10. Marijana Butorac

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od jedan mjesec.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a