Odluka o izboru kandidata

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-23-44
Bjelovar, 29. studenog 2023. godine
Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim
slijedeću
O D  L  U  K  U
o izboru kandidata
  Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar dana 08. studenog 2023. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se slijedeći kandidati:
1. Katarina Franjčić
2. Dominik Bećiri
3. Mirna Vencl
4. Ivan Fran
5. Ema Lovrak
6. Mirna Štimac
7. Ana Vrančić
8. Dora Ivanović
9. Anamarija Franjčić
10. Ivana Hudiček
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.
        Ravnateljica:
              Sanela Grbaš Bratković, dr.med.