Odluka o izboru kandidata za radno mjesto magistra nutricionizma

Klasa:  053-02/14-02/906
Ur. broj: 2103-72-05-01-01/01-14-02
Bjelovar, 29. listopada 2014. godine

 

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/ i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto magistra nutricionizma, donosim slijedeću

ODLUKU

Ivana Đurkan izabire se za radno mjesto magistra nutricionizma.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

 Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag.oec.

Dostaviti:
1. Ivana Đurkan
2. Opći odjel,
3. a/a