Obavijesti i upute o testiranju, popis kandidata za testiranje za radno mjesto spremačica (natječaj od 22.03.2017.)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

Povjerenstvo  za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 26 od 22. ožujka 2017. godine za prijam u radni odnos na  određeno vrijeme na radno mjesto
spremačica,  informira kandidate  koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 23. svibnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati
u prostorijama Visoke tehničke škole, Trg Eugena Kvaternika 4, Bjelovar, dvorana 3.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu spremačica i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Pisana provjera znanja-testiranje vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je za pisanu provjeru znanja-testiranje dobio najmanje 6 (šest) bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:
1.    Pravilnik o kućnom redu Opće bolnice Bjelovar ( www.obbj.hr – PREUZMITE DOKUMENT )

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica
Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo  neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati  pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana  25. svibnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu spremačica, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

 

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SPREMAČICA

 • poslovi održavanja čistoće,
 • dezinfekcija i čišćenje prostorija, predmeta i pribora,
 • odstranjivanje smeća,
 • pripremanje i transportiranje sredstava za čišćenje,
 • vodi brigu o pravovremenoj nabavci sredstava za čišćenje,
 • odgovara za sredstva kojima rukuje, i za potrošni materijal koji u tijeku rada troši,
 • dostavljanje potrošnog materijala,
 • čišćenje, pranje i spremanje bolesničkih soba i ostalih prostorija na bolničkom odsjeku,
 • transportiranje nečistog rublja i infektivnog materijala, spremanje čistog rublja po potrebi,
 • odstranjivanje komunalnog otpada, pranje noćnih posuda i ostalog pribora,
 • odabire i selekcionira rublje prije i poslije pranja, sortira rublje,
 • pere laboratorijsko posuđe i pribor za rad,
 • odgovorna je za sigurnost prostorija za vrijeme svoga rada u istima,
 • obavlja i ostale poslove po odredbi glavne sestre službe, odnosno pročelnika službe u koju je raspoređena
 • za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri službe, odnosno pročelniku službe u koju je raspoređena i voditelju Službe za čišćenje,
 • odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta spremačica određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.123/2016).

Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto spremačica

 1. Bačić Zora
 2. Bartolčić Senka
 3. Blažeković Marija
 4. Bregovac Silvija
 5. Bursać Gordana
 6. Bužak Željka
 7. Cafuk Željka
 8. Cupan Nada
 9. Čajić Slađana
 10. Ćwik Anđelka
 11. Dasović Snježana
 12. Drenovac Uranela
 13. Đuračić Ivanka
 14. Đurišević Marina
 15. Futač Mirjana
 16. Gašpar Emilija
 17. Golec Anita
 18. Golik Suzana
 19. Grbaš Sanja
 20. Guralj Snježana
 21. Hegedušić Valentina
 22. Herceg Jasmina
 23. Hmelik Milena
 24. Horvat Marija
 25. Horvat Željka
 26. Hrlić jasmina
 27. Ivanić Renata
 28. Jagetić Mirela
 29. Jambrušić Slađana
 30. Jasenko Suzana
 31. Jelavić Marta
 32. Jozić Božica
 33. Juras Skubić Branka
 34. Kirin Ranka
 35. Kokan Mira
 36. Kos Vesna
 37. Kovačić Ankica
 38. Kozić Ivanka
 39. Kranjec Mateja
 40. Kunštek Elizabeta
 41. Lončar Aldijana
 42. Lončar Sanja
 43. Lukčić Nada
 44. Majbaum Tupek Senka
 45. Markešić Marina
 46. Matić Marija
 47. Matić Sanja
 48. Matić Sofija
 49. Matijević Maja
 50. Matoničkin Jasna
 51. Mavrić Sanela
 52. Megec Mario
 53. Miklić Ljiljana
 54. Mikšec Svjetlana
 55. Milaj Ivana
 56. Mitrović Ana Marija
 57. Nachtberger Suzana
 58. Neralić Zehra
 59. Orač Nikolina
 60. Pajdak Ivana
 61. Pavlek Jasmina
 62. Perković Radmila
 63. Petreković Snježana
 64. Petrovicki Svijetlana
 65. Petrović Ivanka
 66. Pintar Mihaela
 67. Pintarić Ivana
 68. Pintarić Ružica
 69. Piragić Željka
 70. Plivalić Mirela
 71. Poznovija Senka
 72. Požgaj Snježana
 73. Pranjić Ivana
 74. Prlić Ivana
 75. Prpić Štefanac Mirna
 76. Radanac Bugarinović Romana
 77. Rajaković Dušanka
 78. Rogović Etelka
 79. Ružić Marina
 80. Sabol Tatjana
 81. Sabol Valentina
 82. Sabolić Željka
 83. Sagrak Ksenija
 84. Salopek Anita
 85. Seni Karina
 86. Slivar Diana
 87. Slunjski Vesna
 88. Smiljanić Marija
 89. Stapić Dijana
 90. Stari Zorica
 91. Šarenić Gordana
 92. Šimunović Štefica
 93. Špičko Renata
 94. Terek Gordana
 95. Tomac Olga
 96. Tomljenović Katarina
 97. Tomrecaj Helena
 98. Tumara Sunčica
 99. Uić Daliborka
 100. Vinković Danijela
 101. Zdunić Mirjana
 102. Zvonar Andreja

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.