Djelomično poništenje natječaja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-21-16
Bjelovar, 21. travnja 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 12. ožujka 2021. godine.
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje na određeno vrijeme za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radna mjesta:
1. prvostupnik/ca fizioterapije – 1 (jedan) izvršitelj, m/ž i
2. fizioterapeutski tehničar/ka – 2 (dva) izvršitelja, m/ž.

 

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.