Djelomično poništenje natječaja – za radno mjesto tehničar za održavanje – električar (1 izvršitelj)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/20-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-20-05
Bjelovar, 05. veljače 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 13. studenog 2019. godine.
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto – tehničar za održavanje – električar – SSS – 1 (jedan) izvršitelj.

 

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.