Djelomično poništenje natječaja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/22-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-22-02
Bjelovar, 14. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, v.d. ravnateljica donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 22. rujna 2021. godine, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:
1. primalja – asistentica (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 2 izvršitelja

 

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.