Djelomično poništenje natječaja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-21-40
Bjelovar, 15. rujna 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, v.d. ravnateljica donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 02. srpnja 2021. godine.
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata ( m/ž ) za specijalizaciju iz dermatologije i venerologije – 1 ( jedan ) izvršitelj, na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

 

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.