Informatički sustav za pisanje medicinske dokumentacije

Uskoro uvođenje informatičkog sustava za pisanje medicinske dokumentacije, koji će omogućiti lakšu razmjenu medicinske dokumentacije između odjela i olakšati samo vođenje medicinske dokumentacije pacijenata. Sustav će se povezati i sa laboratoriskim sustavom što će znatno olakšati naručivanje laboratorijskih pretraga sa odjela te smanjiti potrebno vrijeme čekanja za dobivanje rezulata pretraga.

Odjeli koji će prvi krenuti sa korištenjem sustava će biti odjel kirurgije, ortopedije, dermatologija, psihijatrija i neurologija te će se do kraja godine uključivati i ostali odjeli prema planu implementacije.