Donacija s KBC Rebro

Zahvaljujući donaciji KBC Rebra, tijekom proljeća i ljeta obnovljena je i zamjenjena dotrajala oprema operacijskih sala na kirurgiji. Instalirana su nova operativna svjetla, korita za pranje te je zamijenjen zastarijeli instrumentarij. Zahvaljujemo rukovodstvu i djelatnicima Klinike za kirurgiju KBC-a na ustupanju opreme.