Bjelovarski List – Zadovoljan pacijent

A. Đokić: Na svim odjelima dobio sam vrhunsku uslugu

OBBJ-BjelovarskiListZadovoljanPacijent-Dokic1