Popis za razgovor za radno mjesto spremačice, natječaj od 8. veljače 2023. godine

Popis za razgovor za radno mjesto spremačice, natječaj od 8. veljače 2023. godine,
Prostorije Jedinice za kvalitetu (3.kat) dana 2. ožujka 2023. godine /četvrtak/

GRUPA 1 u 10:00h

1. Magdić Tatjana
2. Osmak Klementina
3. Brođanac Ivana
4. Rodić Nikolina
5. Slunjski Vesna
6. Vrdoljak Ivona
7. Levak Mirela
8. Kunić Roza
9. Skroban Mirela

GRUPA 2 u 11:00h
10. Maletić Sanja
11. Novosel Nataša
12. Topalović Božica
13. Pintarić Ivana
14. Kokolić Mihaela
15. Romek Anica
16. Lukčić Nada
17. Filić Vinka
18. Grgić Ivana

GRUPA 3 u 12:00h
19. Škarec Diana
20. Janušić Božica
21. Kovačić Ljiljana
22. Smok Tanja
23. Biškup Vesna
24. Tot Valentina
25. Šimunović Danijela
26. Ivković Milanija
27. Grgec Antonia

 

Prostorije Jedinice za kvalitetu (3.kat) dana 7. ožujka 2023. godine /utorak/

GRUPA 4 u 10:00h
28. Pravica Martina
29. Kauzlarić Sanela
30. Šostarec Sabina
31. Husar Ankica
32. Žiža Milka
33. Ileković Maja
34. Bedeković Slađana
35. Pribolšan Veronika
36. Vinković Terezija

GRUPA 5 u 11:00h
37. Fertalj Marinela
38. Križevan Sanja
39. Pranjić Laura
40. Tomašević Renata
41. Medak Gordana
42. Kuhta Marija
43. Habek Mira
44. Cvjetković Ranka
45. Pavo Vesna

GRUPA 6 u 12:00h
46. Tirić Gordana
47. Dukarić Marina
48. Matić Marina
49. Grčić Ivana
50. Levak Milkica
51. Radotović Ana
52. Bilić Marijana
53. Lacković Marina
54. Svečnjak Marija
55. Šanteković Marijana

 

Prostorije Jedinice za kvalitetu (3.kat) dana 9. ožujka 2023. godine /četvrtak/

GRUPA 7 u 10:00h
56. Dajaković Ljiljana
57. Draganić Ivanka
58. Olijan Đurđica
59. Miloš Marina
60. Pintar Ljiljana
61. Baukovac-Medved Zdenka
62. Mlađan Mira
63. Šilarić Djina
64. Piškor Gordana

GRUPA 8 u 11:00h
65. Tomić Nada
66. Valentak Marijana
67. Pržić Spomenka
68. Kalinić Jadranka
69. Gračanac Slađana
70. Kozić Mirjana
71. Šilarić Ana
72. Majhen Andrijana
73. Adžam Ankica

GRUPA 9 u 12:00h
74. Špičko Renata
75. Vincek Suzana
76. Bedeković Snježana
77. Šilek Snježana
78. Djordjević Marija
79. Cindrić Sonja
80. Đurđević Lidija
81. Šarkanj Sanja
82. Božičković Snježana
83. Butorac Marijana