Popis kandidata za testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za radno mjesto – medicinska sestra/na neodređeno: 21.3.2019.

GRUPA 1 – 9:00

1. Antolić Valentina
2. Aušperger Vedrana
3. Babić Valentina
4. Bašić Tihana
5. Biondić Ivana
6. Butorac Monika
7. Cindrić Marijana
8. Crnčić Marina
9. Čalić Marija
10. Davinić Emina
11. Dokuš Anamarija
12. Domitrović Ivana
13. Đurišević Tea
14. Fran Ivan
15. Franjčić Katarina
16. Golubović Ines
17. Gresl Ljevar Nikolina
18. Hajduković Ljubica
19. Hegediš Sara
20. Horvatek Gabrijela
21. Husić Sermek Dalia
22. Jeličić Klaudija
23. Jurišić Ivan
24. Kada Petra
25. Kovačević Vanesa
26. Kovarik Ivana
27. Kranželić Tajana
28. Latin Lucija
29. Lazić Ana
30. Leko Antonija
31. Levar Tihana
32. Lončarić Marina
33. Lučić Matea
34. Lulić Petra

 

Popis kandidata za radno mjesto – medicinska sestra/na neodređeno: 21.3.2019.

GRUPA 2 – 9:45

35. Magdić Kata
36. Maltar Darko
37. Manc Josipa
38. Mandić Dijana
39. Maretić Petra
40. Marušić Mirna
41. Miličević Sara
42. Nemet Marijana
43. Opačić Svjetlana
44. Paljević Pinkava Mateja
45. Petrović Bruno
46. Premec Valentina
47. Radić Kolić Mateja
48. Rajković Monika
49. Renić Matija
50. Rogina Natalia
51. Ružičić Ana-Maria
52. Sinković Dario
53. Šeb Marina
54. Šignjar Hrvoje
55. Škurdija Marija
56. Šotola Davor
57. Šporčić Lorena
58. Teklić Iva
59. Tićak Mirna
60. Tkalčec Veronika
61. Trnski Danijela
62. Tuković Tajana
63. Valentić Natalija
64. Valpotić Đurđica
65. Višić Patricia
66. Vitko Ivana
67. Vlašić Danijela
68. Vrbnjak Dijana
69. Vukadinović Sanja
70. Vuletić Jelena
71. Zelić Sandra