Popis kandidata za testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za radno mjesto – medicinska sestra/na određeno: 16.5.2019 – 9:00

1. Antolić Valentina
2. Babić Valentina
3. Biondić Ivana
4. Cindrić Marijana
5. Čavić Natalija
6. Čalić Marija
7. Čupić Matea
8. Domitrović Ivana
9. Franjčić Katarina
10. Jeličić Klaudija
11. Kada Petra
12. Karasman Ivana
13. Leko Antonija
14. Levar Tihana
15. Lučić Matea
16. Maretić Petra
17. Marušić Mirna
18. Petrović Bruno
19. Radić Kolić Mateja
20. Sinković Dario
21. Smiljanić Ivana
22. Sokolović Mihaela
23. Šignjar Hrvoje
24. Šotola Davor
25. Tuković Tajana
26. Vlašić Danijela
27. Vuletić Jelena