Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar koji će se održati dana 04. studenog 2021. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

1. Malčić Tena
2. Marek Matea
3. Neralić Ivana
4. Nikolić Mateja
5. Pandur Filip
6. Plečić Tatijana
7. Sedlanić Anita
8. Seni Katarina
9. Škurdija Marija
10. Špehar Marija
11. Vitko Ivona