Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar održati će se dana 14. listopada 2021. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Grupa A 8h
1. Bjelopera Matija
2. Gresl Ljevar Nikolina
3. Gvojić Milica
4. Hasan Petra
5. Hegediš Sara
6. Herman Ivana
7. Horvatek Gabrijela
8. Jurčec Karla
9. Jurjević Mirna
10. Lang Goran
11. Majetić Anita

Grupa B 8:45h
12. Malčić Tena
13. Maltar Dijana
14. Maretić Petra
15. Marušić Mirna
16. Megerle Nikolina
17. Neralić Ivana
18. Odorčić Kristijan
19. Pintar Tina
20. Plečić Tatijana
21. Renić Mateja
22. Sedlanić Anita

Grupa C 10h
23. Seni Katarina
24. Smiljanić Ivana
25. Srebrenović Marija
26. Šignjar Žaklina
27. Škurdija Marija
28. Špehar Marija
29. Valpotić Đurđica
30. Vitko Ivona
31. Weller Ana
32. Zalabak Valentina