Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar će se održati dana 07. srpnja 2020. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Razgovor 8:00

1. Jelena Vuletić
2. Marija Srebrenović
3. Tihana Bašić
4. Mirna Marušić
5. Nikolina Jambrović
6. Gabrijela Horvatek
7. Karla Jurčec
8. Dajana Slobodnjak
9. Tihana Županić

Razgovor 9:00

10. Ivana Karasman
11. Kata Magdić
12. Petra Maretić
13. Nikolina Gresl Ljevar
14. Ivan Plažanin
15. Anita Halauš Sudarević
16. Sanja Hodak
17. Petra Hasan