Popis kandidata za razgovor za radno mjesto med.sestra-teh

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto med. sestra/med. tehničar na neodređeno vrijeme, srijeda 21.09.2022.u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar od 8:00h

Grupa 1: 8:00h
1. Hodžić Sandra
2. Lazić Ana
3. Maltar Dijana
4. Kušan Sanja
5. Bjelopera Matija
6. Blažic Helena
7. Gračanac Maja
8. Bertić Tanja
9. Mudrinić Tamara
10. Seni Katarina
11. Slijepčević Valerija
12. Herman Ivana
13. Lang Goran
14. Punčec Karla
15. Pavić Marina

 

 

Grupa 2: 9:00h

1. Pandur Filip
2. Hormot Arijana
3. Fijala Patricija
4. Šignjar Žaklina
5. Jambrušić Matea
6. Luketić Davor
7. Bajivić Alen
8. Bičanić Lana
9. Špoljarić Mirta
10. Jurjević Mirna
11. Sedlanić Anita
12. Loborec Klaudija
13. Kozić Iva
14. Odorčić Kristijan
15. Ivanušić Magdalena

 

 

 

Grupa 3: 11:00h

1. Weller Ana
2. Ivančević Nevena
3. Markalaus Lucija
4. Juras Ana Marija
5. Renić Mateja
6. Majetić Anita
7. Rihtarić Martina
8. Bašić Tihana
9. Časar Ivana
10. Neralić Ivana
11. Haramustek Tena
12. Pavić Sanela
13. Ježić Tamara
14. Rajković Monika
15. Juren Antonio

 

Grupa 5: 12:00h

1. Jembrek Roberta
2. Žegerc Vana
3. Dominković Matea
4. Kožar Luka
5. Maras Josipa
6. Banić Kristijan