Popis kandidata za razgovor za radno mjesto kuhar/ica

Razgovor s kandidatima za radno mjesto kuhar/ica održat će se u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar dana 13. prosinca 2022. godine (utorak) od 11:30 sati.

Popis kandidata – kuhar – Natječaj od 25.11.2022.
1. Ferenčak Marijana
2. Kramarić Gorana
3. Katušev Mitko
4. Juršetić Kristijan
5. Đipalo Dragana
6. Dokuš Marina
7. Kranjec Mateja
8. Iličić Iva