Popis kandidata za razgovor za radno mjesto farmaceutski tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto farmaceutski tehničar koje će se održati 29. listopada 2019. godine u 9 sati s u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

PREZIME I IME

1. Crljenac Mihaela
2. Požgaj Ksenija
3. Šimić Ivana
4. Zrilić Ivan